1 / 2

Sử dụng Tiếng Anh để bắt chuyện với Gái Tây

Có bạn nào đã thử dụng ngôn ngữ hình thể và các câu thả thính để bắt chuyện với người nước ngoài chưa? 

Video này rất giúp anh cho các bạn này :).

Học tiếng anh nào

 

nhacuatay

Bình luận